Viêm gan là căn bệnh phổ biến, nếu không phát hiện và điều trị sớm, người bệnh có thể gặp nhiều biến chứng nguy...

Cây Nhật Nguyệt còn có các tên gọi là cây Con khỉ, cây Hoàn ngọc, cây Tu lình, cây Mặt trăng Mặt trời, cây...

Tế tân là rễ cây tế tân (Asarum heterot ropoides) thuộc họ mộc thông. Vị cay, tính ấm, đi vào kinh tâm, phế, thận. Tác dụng:...

Bệnh tê liệt thần kinh mặt hay còn gọi là bệnh Bell’s Palsy Bệnh xảy ra khi dây thần kinh điều khiển các cơ...

- Tên dược: Radix Paeoniae alba - Tên thực vật: Paeonia lactiflora pall. - Tên thường gọi: Củ cây hoa mẫu đơn trắng - Bộ phận dùng...

Vị thuốc Ích mãu còn gọi Dã Thiên Ma (Bản Thảo Hội Biên), Đại Trát, Phản Hồn Đơn, Thấu Cốt Thảo, Thiên Chi Ma,...

có tên khoa học là Cleradondron fragans.Vent, ngoài ra còn có tên là mò trắng, bấn trắng, mò hoa trắng…... Thuộc họ cỏ roi ngựa Ta...

Cây ngải cứu còn có tên trong dân gian là cây thuốc cứu, cây thuốc cao hay ngải điệp có tên khoa học Artemisia...

Diếp cá, rau diếp cá, Rau giấp, Cây lá giấp - Houttuynia cordata Thunb., thuộc họ Lá giấp - Saururaceae. Mô tả: Cây thảo cao...

Vị thuốc Hồng hoa còn gọi Hồng lam hoa, Đỗ hồng hoa, Mạt trích hoa, Hồng hoa thái, Tạng hồng hoa, Kết hồng hoa,...