0989.116.118 - 02466527565
dongysonha68@gmail.com

Mắt lác

  • Lòng đen di chuyển được thì cần các nhóm cơ vận nhãn được điều khiển bởi các dây thần kinh vận nhãn. Khi một hoặc nhiều dây thần kinh vận nhãn bị ảnh hưởng, không điều khiển được nhãn cầu sẽ dẫn đến tình trạng lệch trục nhãn cầu, mắt lác
  • Phương pháp điều trị: Phục hồi dây thần kinh vận nhãn khỏe mạnh trở lại, điều khiển được nhãn cầu thì tình trạng lác được khắc phục
Xem nhanh

Tags

Bài viết liên quan

Xem thêm >>