0989.116.118 - 02466527565
dongysonha68@gmail.com

Song thị

  • Khi nhãn cầu lệch, 2 mắt nhìn về 2 hướng khác nhau nên cùng lúc nhìn thấy 2 hình gọi là song thị. Bản chất là do dây thần kinh vận nhãn bị ảnh hưởng làm lệch trục nhãn cầu.
  • Phương pháp điều trị: Phục hồi dây thần kinh vận nhãn khỏe mạnh trở lại, trục nhãn cầu cân bằng thì tình trạng song thị sẽ hết
Xem nhanh

Tags

Bài viết liên quan

Xem thêm >>