0989.116.118 - 02466527565
dongysonha68@gmail.com

Sụp mí mắt

  • Dây thần kinh số 3 điều khiển cơ nâng mí nên khi dây thần kinh số 3 bị ảnh hưởng sẽ gây sụp mí mắt.
  • Phương pháp điều trị: Phục hồi dây thần kinh số 3 khỏe mạnh trở lại thì mắt mới có thể mở to đều
Xem nhanh

Tags

Bài viết liên quan

Xem thêm >>